Miljö  

Vi på Klä Om engagerar oss kontinuerligt för en hållbar miljö.
Vi tillhandahåller värdefulla lösningar som förbättrar människors liv samtidigt som vi ser till att vi vidtar åtgärder för att bevara vår kära planet.

För oss på Klä Om är det viktigt att vi spar på naturresurser och därför är det viktigt med att planera rätt från början för varje projekt som vi åtar oss.

Vi ställer högre krav på att vår verksamhet bedrivs på ett kretsloppsanpassat sätt.
Detta är något vi på Klä Om ser som väldigt positivt och gärna är med och uppnår tillsammans med er.

För att säkerställa ett ansvarsfullt arbete för miljön eftersträvar vi på Klä Om att:
Följa lagar och förordningar, och om möjligt överträffa dessa.
Öka kunskapen och förståelsen gällande miljöfrågorna.
Öka kunskapen och skapa rutiner om Källsortering av avfall.
Optimera leveranserna för att minimera skador på naturen.
Välja material och produkter enligt substitutionsprincipen för att minska mängden miljöförstörande ämnen.
I första hand genomföra inköp genom lokala återförsäljare.
Göra miljögodkända materialval.